Erfpacht advocaat

Van Griensven is een advocatenkantoor gespecialiseerd in erfpacht dat landelijk actief is. Wij beschikken over jarenlange ervaring in de proces- en adviespraktijk met de volgende onderwerpen:

- opzegging van erfpacht (zie gepubliceerde uitspraak over opzegging erfpacht)

- beëindiging van erfpacht wegens openstaande canon of ernstig tekortschieten

- geschillen over de canon (zie gepubliceerde uitspraak over verschuldigdheid canon)

- tussentijdse indexering of herziening van de canon

- vergoeding voor erfpacht bij opzegging erfpacht (zie gepubliceerde uitspraak over erfpachtvergoeding)

- vergoeding van opstalwaarde bij einde erfpacht

- waardering van erfpacht (zie gepubliceerde uitspraak over waardering erfpacht)

- benoeming deskundigen / taxateurs ter vaststelling opstalwaarde

- rechten en verplichtingen bij verlenging van erfpacht of heruitgifte in erfpacht

- conversie van erfpacht naar eigendom

- saneringskosten bij einde erfpacht

- sloopkosten bij einde erfpacht

- particuliere erfpacht en financiering door hypotheekhouders

- aan- en verkoop bloot-eigendom

- de rechtspositie van hypotheekhouders (banken)

- verhuur en ondererfpacht

- erfpacht en opstalrechten

- aankoop van vakantiewoningen op erfpachtgrond

- aankoop van bedrijfsgebouwen op erfpachtgrond

U kunt vrijblijvend per e-mail contact met ons opnemen als u door een erfpacht advocaat benaderd wilt worden. Of belt u ons gewoon:  +31 (0)76 5153 888.

 

Actuele erfpacht uitspraak

Het Gerechtshof Den Bosch heeft beslist over een erfpachtconflict tussen enerzijds het vastgoedbedrijf van de NS als erfverpachter en anderzijds Alliance als (voormalig) erfpachter en Homco als opvolgende erfpachter. Wij verwijzen u graag naar onderstaande toelichting hierop.

Toelichting erfpacht advocaat op arrest Gerechtshof 's-Hertogenbosch

 

 

Postbus 1107, 4801 BC Breda  | T: +31 (0)76 5153 888 | F: +31 (0)76 2011 320 | E: vangriensven@vglaw.nl