Erfpacht advocaat

Van Griensven is een landelijk operend advocatenkantoor gespecialiseerd in erfpacht. Wij beschikken over jarenlange ervaring met de volgende onderwerpen:

- opzegging van erfpacht (zie gepubliceerde uitspraak over opzegging erfpacht)

- beëindiging van erfpacht op grond van openstaande canon of ernstig tekortschieten

- geschillen over de canon (zie gepubliceerde uitspraak over verschuldigdheid canon)

- tussentijdse indexering of herziening van de canon

- vergoeding voor erfpacht bij opzegging erfpacht (zie gepubliceerde uitspraak over erfpachtvergoeding)

- vergoeding van opstalwaarde bij einde erfpacht

- waardering van erfpacht (zie gepubliceerde uitspraak over waardering erfpacht)

- benoeming deskundigen / taxateurs ter vaststelling opstalwaarde

- rechten en verplichtingen bij verlenging van erfpacht of heruitgifte in erfpacht

- conversie van erfpacht naar eigendom

- saneringskosten bij einde erfpacht

- sloopkosten bij einde erfpacht

- particuliere erfpacht en financiering door hypotheekhouders (banken)

- aan- of verkoop bloot-eigendom

- de rechtspositie van hypotheekhouders (banken)

- verhuur en ondererfpacht

- erfpacht en opstalrechten

- aankoop van vakantiewoningen op erfpachtgrond

- aankoop van bedrijfsgebouwen op erfpachtgrond

U kunt vrijblijvend per e-mail contact met ons opnemen als u door een erfpacht advocaat benaderd wilt worden, of bel  +31 (0)76 5153 888.

 

Actuele erfpacht jurisprudentie

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft beslist over een erfpachtconflict tussen enerzijds het vastgoedbedrijf van de NS als erfverpachter en anderzijds Alliance als (voormalig) erfpachter en Homco als opvolgende erfpachter. Wij verwijzen u naar onderstaande toelichting hierop.

Toelichting erfpacht advocaat op arrest Gerechtshof 's-Hertogenbosch

 

 

Postbus 1107, 4801 BC Breda  | T: +31 (0)76 5153 888 | F: +31 (0)76 2011 320 | E: vangriensven@vglaw.nl